Privacywet AVG

Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wbp (Wet bescherming Persoonsgegevens).

De AVG stelt een aantal aanvullende eisen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe verplichtingen zijn er vooral op gericht om:

  • gegevens beter te beveiligen;
  • patiënten meer controle te geven over hun gegevens;
  • een zorgverlener te stimuleren gericht beleid te maken op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

Wat betekent dit voor u?
De huisartsenpraktijk heeft een document aangemaakt om u als patient te informeren over het Privacy Reglement in de praktijk.
Privacyverklaring Huisartsenpraktijk Heijne, Mulder & Waalkes

Daarnaast blijven de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens bestaan. Sommige blijven hetzelfde, andere zijn aangescherpt.

Zie ook:
Aanvraagformulier medische gegevens door patiënt
Informatie aan patiënt

Contact

Huisartsenpraktijk
Heijne/Mulder/Waalkes

Thorbeckelaan 195
9402 EP Assen

Telefoon:
0592-398210 

Spoed: 0592-398215
Faxlijn: 0592-398214

Contactformulier  
Routebeschrijving   

Volg ons op facebook   
Inschrijven nieuwe patienten

NHG_keurrmerk