Praktijkondersteuning GGZ

Praktijkondersteuning GGZ
(biedt zorg op het gebied van de geestelijke gezondheid)

Deze praktijkondersteuner Ellen Moorman is SPV-er (sociaal-psychiatrisch verpleegkundige). Zij ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische of psychosociale klachten. U kunt hierbij denken aan spanningen, stress, somberheid of angstklachten. Maar ook aan problemen die samenhangen met opvoeding, relatie of werk. Zij kan u adviseren welke hulp het beste aansluit op uw situatie of begeleidt u zelf. Ook rapporteert zij aan uw huisarts. Uiteraard worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld. 
Ellen werkt op de maandag en vrijdag. 
Wanneer uw huisarts een vermoeden heeft dat uw problemen van psychische aard zijn, zal hij of zij u verwijzen. Een behandeling bij de praktijkondersteuner valt onder de huisartsenzorg en wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Er zijn voor u geen extra kosten aan verbonden.

Contact

Huisartsenpraktijk
Heijne/Mulder/Waalkes

Thorbeckelaan 195
9402 EP Assen

Telefoon:
0592-398210 

Spoed: 0592-398215
Faxlijn: 0592-398214

Contactformulier  
Routebeschrijving   

Volg ons op facebook   
Inschrijven nieuwe patienten

NHG_keurrmerk