Praktijkondersteuning

Wat is praktijkondersteuning?
Praktijkondersteuning heeft als doel om het werk van de huisarts te ontlasten en de zorg voor de patiënten te verbeteren.

Wie zijn de praktijkondersteuners van Huisartsenpraktijk Heijne/Mulder/Waalkes?
In onze praktijk zijn er drie vormen van praktijkondersteuning:

 • Praktijkondersteuning somatiek (begeleiding en preventie bij chronische ziekten)
  Marianne Scheven is praktijkondersteuner-somatiek, een verpleegkundige met een post HBO opleiding, die een extra opleiding heeft gevolgd. Zij heeft gespecialiseerde kennis over bepaalde onderwerpen, zoals diabetes, astma/COPD(risico op) hart- en vaatziekten en ouderenzorg. De praktijkondersteunende verpleegkundige werkt in opdracht en onder supervisie van de huisartsen. Ze werkt volgens een protocol, dat is een schema, waaruit de verpleegkundige zelfstandig beslissingen kan nemen zonder direct de arts nodig te hebben
  Marianne Scheven neemt de begeleiding van patiënten met Diabetes Mellitus type 2 en risico op Diabetes en COPD en Astma op zich. Zij werkt op maandag, woensdag en donderdag op de tweede verdieping kamer 207.
  Tevens behoren ouderenzorg, wondzorg en begeleiding voor pati­ënten die willen stoppen met roken, tot het takenpakket van de praktijkondersteuner somatiek.
  Per 1 juni 2016 is Elles Baas, praktijkondersteuner-somatiek, onze nieuwe collega. Zij is aanwezig op dinsdag en vrijdag en zal zich voornamelijk bezighouden met ouderenzorg, het houden van het CVRM (cardiovasculair risicomanagement) en Stoppen-met-roken spreekuur.      
 • Praktijkondersteuning GGZ (biedt zorg op het gebied van de geestelijke gezondheid)
  Deze praktijkondersteuner Ellen Moorman is Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige . Zij ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische of psychosociale klachten. U kunt hierbij denken aan spanningen, stress, somberheid of angstklachten. Maar ook aan problemen die samenhangen met opvoeding, relatie of werk. Zij kan u adviseren welke hulp het beste aansluit op uw situatie of begeleidt u zelf. Ook zij rapporteert aan uw huisarts.
  Uiteraard worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.
  Ellen werkt op de maandag en vrijdag.
  Wanneer uw huisarts een vermoeden heeft dat uw problemen van psychische aard zijn, zal hij of zij u verwijzen.
  Een behandeling bij de praktijkondersteuner valt onder de huisartsenzorg en wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Er zijn voor u geen extra kosten aan verbonden.

 • Praktijkondersteuning Jeugd
  De POH-Jeugd ondersteunt de huisarts bij triage en vraagverheldering en voert kortdurende behandelingen uit. De patiënt hoeft daardoor eventueel niet te worden doorverwezen naar intensievere zorg. De laagdrempeligheid en toegankelijkheid is voor veel patiënten plezierig. De huisartsenpraktijk heeft voor veel ouders en jongeren een vertrouwensfunctie. De taken van de POH-Jeugd Marieke Huizinga, zijn: vraagverheldering en korte behandeling. Haar werkdag is de dinsdagmiddag en haar werkplek is op de 2e etage kamer 207.
  Kinderen en jongeren hebben recht op de meest passende zorg. Met het aanstellen van Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) Jeugd en gezin zijn gemeente en huisartsen ervan overtuigd dat de zorg verbetert en completer wordt. De POH jeugd en gezin is een jeugdprofessional die vragen van ouders en jeugdigen kan beantwoorden en lichte ondersteuning kan geven.
  Veel kinderen, jongeren en ouders melden zich bij de huisarts met problemen rond opvoeden en opgroeien. Door de inzet van jeugdprofessionals als POH ontstaat er binnen de huisartsenpraktijk een directe lijn naar laagdrempelige ondersteuning en hulp bij dit soort problemen. De huisartsen en gemeenten verwachten dat hierdoor minder kinderen en jongeren bij de specialistische jeugdhulp terecht komen. Dit is in het belang van kinderen en jongeren. Vandaar dat gemeente en huisartsen de afspraak hebben gemaakt om alle huisartsenpraktijken te versterken met POH’s.
  Belangrijk is dat er korte lijnen zijn tussen POH’s Jeugd en alle anderen die met kinderen, jongeren en gezinnen werken. Het gaat daarbij onder andere om huisartsen, POH’s GGZ, GGD, onderwijs, Buurtteams van Vaart Welzijn en Jeugdteam van de gemeente. Samen met alle betrokkenen werkt de gemeente aan een aanpak om de contacten te versterken.
 • Praktijkondersteuning: Fysiotherapeut en Echografist
  Jolande van Dam is fysiotherapeute, gecertificeerd voor beeldvormend echo-onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat (schou­der, heup etc.).
  Een echografie is een onderzoek waarbij gebruikt wordt gemaakt van geluidgolven. Echografie is uitstekend geschikt om de zogenaamde weke delen zichtbaar te maken. Onder weke delen worden o.a. verstaan: kapsels, pezen, banden en zenuwen; ook ontstoken slijmbeurzen laten fraaie plaatjes zien. Echografie is een beeldvormende techniek, zoals ook röntgen dat is. Dit onderzoek is niet pijnlijk.
  In de regel wordt u voor een echo via het gewone spreekuur verwezen. Voor klachten van schouders, rug heup, knie, enkel etc. wordt u in eerste instantie op haar spreekuur gepland. Ook zijn er patiënten van andere praktijken die door hun huisarts verwezen worden voor een echo. Tevens is er als onderdeel van het therapeutisch handelen ook aandacht voor preventie en voor de manier van omgaan met klachten.
  De werkdagen van Jolande van Dam zijn dinsdag en woensdag.
  Het onderzoek en eventuele behandeling valt onder de huisartsenzorg. Er zijn voor u geen extra kosten aan verbonden.
  Meer informatie over het echo-onderzoek 

Enkele praktische zaken rond de praktijkondersteuning
Ook de praktijkondersteuner wordt weer ondersteund door de doktersassistente. Het kan dus voorkomen, dat de praktijkondersteuner u een afspraak laat maken met de doktersassistente. U kunt ook zelf gesprekken met de praktijkondersteuner voorstellen. Via de assistente kunt u een afspraak maken voor een gesprek.
Huisartsenzorg wordt zo meer verdeeld over verschillende zorgverleners en wordt meer teamwerk.

Contact

Huisartsenpraktijk
Heijne/Mulder/Waalkes

Thorbeckelaan 195
9402 EP Assen

Telefoon:
0592-398210 

Spoed: 0592-398215
Faxlijn: 0592-398214

Contactformulier  
Routebeschrijving   

Volg ons op facebook   
Inschrijven nieuwe patienten

NHG_keurrmerk