Uitschrijven

Uitschrijven uit de huisartsenpraktijk
Indien u naar een andere huisarts bent overgestapt dan sturen wij uw medisch dossier en dat van uw minderjarige kinderen op via een beveiligde internetverbinding (Zorgmail). Wij hebben daar wel uw schriftelijke toestemming voor nodig. Zou u hiervoor het uitschrijfformulier in willen vullen en aan ons doen toekomen? 

Doorgeven van overige wijzigingen, zoals verhuizing of wijziging telefoonnummer
Gaat u verhuizen binnen de wijk? Geef uw nieuwe adres dan aan ons door, zodat wij uw adresgegevens kunnen aanpassen. Wij stellen het op prijs als u ook andere wijzigingen die voor ons van belang zijn, bijvoorbeeld een nieuw (mobiel) telefoonnummer, een ander e-mailadres, tijdig aan ons doorgeeft. Dit kan telefonisch maar ook door het inzenden of afgeven van het uitschrijfformulier.

Contact

Huisartsenpraktijk
Heijne/Mulder/Waalkes

Thorbeckelaan 195
9402 EP Assen

Telefoon:
0592-398210 

Spoed: 0592-398215
Faxlijn: 0592-398214

Contactformulier  
Routebeschrijving   

Volg ons op facebook   
Inschrijven nieuwe patienten

NHG_keurrmerk