De praktijkverpleegkundige stelt zich voor

Marianne“Ook al ben ik voor velen van u een bekende, toch stel ik mij voor. Mijn naam is Marianne Scheven. Nadat ik vele jaren in de gezondheidszorg als allround HBO verpleegkundige heb gewerkt, ben ik sinds 2011 werkzaam in deze huisartsenpraktijk als praktijkverpleegkundige. Ik ben BIG-geregistreerd en bevoegd om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen, onder verantwoordelijkheid van de huisartsen. Ik ben speciaal opgeleid om een aantal taken van de huisarts aan te vullen.

Mijn taken bestaan uit:

  • Controleren en begeleiden van mensen met (risicofactoren voor) Diabetes Mellitus type 2, instellen en begeleiden van insulinebehandeling.
  • Geven van voorlichting, advies en instructie aan mensen met longziekten (COPD en astma).
  • Verrichten van een longfunctiemeting.
  • Begeleiden bij het stoppen met roken.
  • Huisbezoek, indien nodig en op verzoek.
  • Begeleiden en adviseren van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers.
  • Zorg voor ouderen, met name kwetsbare ouderen.
  • Controleren en begeleiden van mensen met (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten.

Met de huisartsen heb ik regelmatig overleg over mijn bevindingen. Tevens bespreek ik met hen de verdere behandeling. Ook heb ik contact met andere paramedici en zorgverleners, zoals diëtiste, thuiszorg, fysiotherapeut etc.

Werken in de zorg betekent voor mij dat ik de patiënt die aan mij is toevertrouwd, niet als zieke of gehandicapte zie, maar als een 'heel mens', met een zelfregulerend vermogen. Door middel van verzorgen, bemiddelen en begeleiden wil ik u ondersteunen opdat u een zo optimaal mogelijke gezondheid en kwaliteit van leven kunt behouden. Daarvoor wil ik, als uw praktijkverpleegkundige, mij graag volledig inzetten."

Contact

Huisartsenpraktijk
Heijne/Mulder/Waalkes

Thorbeckelaan 195
9402 EP Assen

Telefoon:
0592-398210 

Spoed: 0592-398215
Faxlijn: 0592-398214

Contactformulier  
Routebeschrijving   

Volg ons op facebook   
Inschrijven nieuwe patienten

NHG_keurrmerk