Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

Vacature doktersassistent


In verband met zwangerschapsverlof van één van onze assistentes zijn wij op zoek naar een enthousiaste doktersassistent vanaf eind mei tot begin juli (week 22 tm 27) en week 34 tm 38 voor 24 tot 36 uur.
Lees verder »

Privacywet AVG 2018


Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wbp (Wet bescherming Persoonsgegevens).
Lees verder »

Website vernieuwd


Zoals u ziet is onze website vernieuwd. Aangezien wij uw mening hierover erg belangrijk vinden, ontvangen wij graag uw reactie! Neemt u ook gerust contact met ons indien u bepaalde informatie niet (meer) kunt vinden.
Lees verder »

Klachtenregeling


Soms gaat er iets mis. Onze praktijk heeft een systeem voor het melden van klachten en incidenten. U kunt bij de assistente aangeven dat er iets mis is gegaan. Wij vinden het jammer wanneer er iets gebeurt, waar u niet tevreden over bent, maar hopen dat u dit kenbaar maakt. Hiervan kunnen we leren en er voor zorgen, dat het een volgende keer voorkomen wordt...
Lees verder »

Uw mailadres en mobiel nummer


Actuele informatie over onze praktijk kunt u vinden op onze website of onze FacebookpIagina. Om u in de toekomst digitaal te informeren over de praktijk willen we u vragen uw email-adres door te geven aan de assistente. Het is tevens handig om uw 06 nummer aan ons door te geven of te mailen.
Lees verder »

POH-Jeugd Sara Hamed


De POH-Jeugd ondersteunt de huisarts bij triage en vraagverheldering en voert kortdurende behandelingen uit. De patiënt hoeft daardoor eventueel niet te worden doorverwezen naar intensievere zorg. De laagdrempeligheid en toegankelijkheid is voor veel patiënten plezierig. De huisartsenpraktijk heeft voor veel ouders en jongeren een vertrouwensfunctie...
Lees verder »

Specialist Ouderenzorg dr. K. Herlaar


Nederland krijgt steeds meer ouderen. Dit geldt ook voor onze huisartsenpraktijk. Dit betekent in de praktijk dat de vraag naar zorg zal toenemen, want vroeg of laat krijgt u te maken met een of meerdere gezondheidsproblemen wanneer u ouder wordt...
Lees verder »

Kwaliteit


Kwaliteit blijft belangrijk voor ons, In juli verwachten wij opnieuw bezoek voor de volgende accreditatieronde. Uw mening stellen wij zeer op prijs...
Lees verder »

volgende 10 nieuwsberichten