Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

Vernieuwde Griep Check


De Griep Check is om te kijken of u griep heeft. Na een paar vragen krijgt u een advies of u mogelijk griep heeft. En leest u wat u kunt doen.
Lees verder »

Vertrek huisarts H.P.C.Heijne


Per 1 januari 2019 beëindigt H.P.C. Heijne zijn loopbaan als huisarts. Hij is vanaf 1990 werkzaam geweest in deze functie, waarvan ruim 27 jaar in Assen. Met veel plezier heeft hij dit inspirerende werk gedaan. Eind december 2018 neemt huisarts Heijne graag persoonlijk afscheid van u. U ontvangt hiervoor later een uitnodiging.
Lees verder »

Samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners in Assen


De overheid, gemeente en zorgverzekeraars verwachten steeds meer van de eerstelijnsgezondheidszorg. Zij willen dat de zorg wijkgericht en dicht bij de mensen wordt ingericht en zij sturen sterk aan op multidisciplinaire samenwerking. Voor het oplossen van wijkgerichte gezondheidszorgproblemen wordt ook samengewerkt met wijkverpleegkundigen en Vaartwelzijn van de gemeente Assen.
Lees verder »

Lustrumfeest Marturia Gezondheidsplein


Op 14 september 2018 viert het Marturia Gezondheidplein haar 10 jarig bestaan. Dit wordt gevierd met een open dag. U bent welkom tussen 16.00 en 18.00 uur. Voor meer info let op andere aankondigingen.
Lees verder »

Drukker wordende praktijk


Gaarne uw medewerking en begrip voor de steeds drukker wordende praktijk. Met steeds meer medewerkers proberen wij de zich uitbreidende huisartsenzorg zo goed mogelijk te organiseren en in te vullen.
Lees verder »

Voorstellen POH-jeugd Andrea van Onzen


Mijn naam is Andrea van Onzen. Ik werk vanaf februari 2018 als Praktijk Ondersteuner Huisartsen GGZ Jeugd, bij praktijk Heijne, Mulder, Waalkes. Ik ben aanwezig op de dinsdagmiddagen van 13:00 uur – 17:00 uur.
Lees verder »

Privacywet AVG


Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wbp (Wet bescherming Persoonsgegevens). De AVG stelt een aantal aanvullende eisen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Lees verder »

Voorstellen POH-GGZ Ellen Moorman


Mijn naam is Ellen Moorman. Ik ben sinds 1 mei de nieuwe praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Hiervoor heb ik 4 jaar in een huisartsenpraktijk in Havelte gewerkt. Ook ben ik nog voor een aantal uren werkzaam als Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige binnen de GGZ
Lees verder »

Privacywet AVG 2018


Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wbp (Wet bescherming Persoonsgegevens).
Lees verder »

volgende 10 nieuwsberichten

Contact

Huisartsenpraktijk
Heijne/Mulder/Waalkes

Thorbeckelaan 195
9402 EP Assen

Telefoon:
0592-398210 

Spoed: 0592-398215
Faxlijn: 0592-398214

Contactformulier  
Routebeschrijving   

Volg ons op facebook   
Inschrijven nieuwe patienten

NHG_keurrmerk